Evenementen gepland voor 2017

Algemene leden vergadering 2017

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

18 maart 2017

Locatie:
Clubhuis GWV De Vrijbuiter,
Oud Loosdrechtsedijk 137
Loosdrecht
Tel. Clubhuis: 085-8769736.
Tel. Moodyclub: 06 40327939

U kunt parkeren op het terrein van GWV De Vrijbuiter

PROGRAMMA

13.30 uur Ontvangst met koffie of thee

14.15 uur Aanvang vergadering

Agenda
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering 19 maart 2016
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
8. Hemelvaartevenement
9. Verkiezing bestuur
Aftredend en herkiesbaar
Coen Vergeer (alg. lid)
Kees Romijn (secretaris)
Hetty Rinkking (alg. lid/redactie)
Aftredend en niet herkiesbaar
Harry Wijchers
Bas Cramer

Het bestuur draagt voor:

Joop van Dis Voorzitter
Baukje Bosman Penningmeester
Redactie commissie: Petra Kaupmann en Adèle van Dis

Noot: Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 2 weken voor de ledenvergadering

10. Rondvraag
11. Sluiting

>>>>>>> <<<<<<<

15.00 uur Aanvang voordracht 1e deel, De lezing wordt dit keer verzorgd door Klaas Bosman.

Klaas heeft met zijn Moody EC 43 vanuit Nederland samen met zijn vrouw en 2 vrienden de Golf van Biskaje getrotseerd om naar Portugal te varen.

16.00 uur Pauze
16.10 uur Vervolg voordracht 2e deel
17.00 uur Aperitief (eigen rekening)

>>>>>>> <<<<<<<

18.30 uur Aanvang Diner

Laat ons ook s.v.p. ook even weten of u aanwezig bent tijdens de vergadering en/of het diner?.

Hemelvaart evenement 2017

UITNODIGING

Hemelvaartevenement 26 tot en met 28 mei 2017
Wij nodigen u graag uit voor ons eerst volgende "natte" evenement.

Programma;  

Vrijdag 26 mei 
U wordt verwacht bij de binnenhaven in "Medemblik".
Voorlopig melden aan de meldsteiger, aangezien men de haven aan het vernieuwen is.
Definitieve ligplaatsen kon havenmeester "Peter" dan ook niet geven. Wellicht is de Moody vlag van verre
herkenbaar.
Om 17.00 uur hebben we onze bekende steigerborrel.
De rest van de dag kunt u naar eigen goeddunken in vullen.

Zaterdag 27 mei
Deze dag wordt nog ingevuld maar eindigt om ca. 18.30 uur bij
"Costas", Portugees Tapa's Restaurant aan de Oosterhaven 19

Zondag 28 mei
Voor het ontbijt zondag van 9.00 uur tot ca. 10.30 uur begeven we ons wederom naar Costas, waarna een ieder weer zijn vaarwater kan kiezen.
de kosten voor het ontbijt bedragen, € 8.75 per persoon.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Namens het bestuur van Moodyclub Nederland

Kees Romijn en Petra Kaupmann
(Tel. tijdens evenement: 06-23405384 of 06-15464573)

Einde seizoen evenement ?
Datum en bijzonderheden volgen......                                                        

Click Award en Hemelvaart evenement
Winnende foto's Moody Click-Award 2016 en HVE 2016, klik op collage...